Miejski Ogród Zoologiczny 'Wybrzeża', Gdańsk - Oliwa

Przetargi
Kontakt z działem zamówień publicznych: zpubliczne@zoo.gd.pl

 • 23.03.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi weterynaryjne - sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów

  więcej »
 • 23.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa kotłowni w budynku hipopotamów nilowych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej w Gdańsku – Oliwie

  więcej »
 • 23.03.2015

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Ochrona Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej

  więcej »
 • 18.03.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej

  więcej »
 • 11.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi

  więcej »
 • 09.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont domku bydla stepoweg, Remont domku hipopotamow karłowatych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej w Gdańsku – Oliwie

  więcej »
 • 06.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi weterynaryjne usługa wszczepiania elektronicznych identyfikatorów przez lekarzy weterynarii psom właścicieli zamieszkałych na obszarze administracyjnym miasta Gdańska

  więcej »
 • 02.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi

  więcej »
 • 25.02.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont domku bydła stepowego, Remont domku hipopotamów karłowatych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża - PYTANIA I ODPOWIEDZI

  więcej »
 • 19.02.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów

  więcej »
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »