Miejski Ogród Zoologiczny 'Wybrzeża', Gdańsk - Oliwa

Przetargi
Kontakt z działem zamówień publicznych: zpubliczne@zoo.gd.pl

 • 15.04.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Remont zadaszeń„ w budynku 108A w schronisku dla bezdomnych zwierzą…t PROMYK Gdańsk ul. Przyrodników 14

  więcej »
 • 15.04.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługi weterynaryjne usługa sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów na obszarze miasta Gdańska

  więcej »
 • 09.04.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont wolier W10 - W15 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Wybrzeża Jednostce Budżetowej

  więcej »
 • 01.04.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ochrona Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej

  więcej »
 • 23.03.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi weterynaryjne - sterylizacja i kastracja wolno bytujących kotów

  więcej »
 • 23.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa kotłowni w budynku hipopotamów nilowych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej w Gdańsku – Oliwie

  więcej »
 • 23.03.2015

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Ochrona Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej

  więcej »
 • 18.03.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej

  więcej »
 • 11.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa karmy dla psów i kotów, mieszanek nasiennych, pasz granulowanych, gammarusa i pęczków ulistnionych gałęzi

  więcej »
 • 09.03.2015

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont domku bydla stepoweg, Remont domku hipopotamow karłowatych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża Jednostki Budżetowej w Gdańsku – Oliwie

  więcej »
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  Następne »