Miejski Ogród Zoologiczny 'Wybrzeża', Gdańsk - Oliwa

Bilety ulgowe

Bilet ulgowy przysługuje:

  1. dzieciom od 4 do 7 roku życia, młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji szkolnej oraz studentom do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji studenckiej;
  1. emerytom, rencistom i kombatantom za okazaniem legitymacji;
  1. osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i lekkim, za okazaniem stosownego dokumentu.