Miejski Ogród Zoologiczny 'Wybrzeża', Gdańsk - Oliwa

Bilety ulgowe
ULGOWY               10 zł

Bilet ulgowy przysługuje:
1.    dzieciom od 4 do 7 roku życia, młodzieży szkolnej za okazaniem legitymacji szkolnej oraz studentom do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji studenckiej;
2.    emerytom, rencistom i kombatantom za okazaniem legitymacji;
3.    osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lekkim, za okazaniem stosownego dokumentu.